مصاحبه مجله مهندسی پزشکی با مدیر خدمات پس از فروش شرکت سوپا

post-1

مجله مهندسی پزشکی در شماره 198 مجله خود با آقای  حسام مدیر خدمات پس از فروش شرکت سوپا مصاحبه ای انجام داده است که در آن آقای  حسام در خصوص ارتقا دانش و اطلاعات پرستاران ، مهندسین پزشکی و داروسازان در خصوص شناخت لوازم مصرفی و همچنین مواردی که باید در خصوص خریدو فروش تجهیزات مصرفی بیمارستانها به آن توجه کرد توضیحاتی داده اند که فایل این مصاحبه به منظور مطالعه در پیوست ارائه شده است.

گفتگو با مدیر خدمات پس از فروش شرکت سوپا

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم