نمایندگی ها و شعب

صفحه نخست / نمایندگی ها و شعب
استان تهران
ردیفنام شعبهشهرشماره تماسشماره فکسنشانی
1تهران 1تهران021-442473680912-1092482اتوبان شیخ فضل ا... نوری- بعد از خیابان چوب تراش- باند کند گذر دوم- بلوار عابدی- انتهای کوچه مریم- پلاک1
2تهران 2تهران021-55437578021-55435634بزرگراه نواب- بعد از پل کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- واحد 102
3تهران 4تهران021-44224313021-44389251اتوبان شیخ فضل ا... جنوب- بعد از چوب تراش- مسیر کندرو- پلاک18
4شعبه مستقل 6 تهرانتهران021-55435378 021-55435377 بزرگراه نواب-بین محبوب مجاز و کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- طبقه1- واحد 108
5شعبه مستقل 8 تهرانتهران021-55434872 021-55405538 بزرگراه نواب-بین محبوب مجاز و کمیل- مجتمع تجاری کالا و لوازم پزشکی ایران- واحد 124
6شعبه مستقل 9 تهرانتهران021-33982784021-36612481 ناصرخسرو- مقابل وزارت دارائی- سرای اکبریه- طبقه اول- واحد 36
7دماوندتهران   
8مرکز تامین دانشگاه علوم پزشکی تهرانتهران   
9شعبه تهران-نوابتهران   
10شعبه غرب تهرانتهران   
11شعبه مستقل 7 تهرانتهران   
استان اصفهان
ردیفنام شعبهشهرشماره تماسشماره فکسنشانی
1شعبه اصفهاناصفهان 031-32238601 031-32238600 اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان اردبیل
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اردبیل اردبیل  045-33790623 045-33790623 اردبیل- خیابان کشاورز- مقابل انبار سیمان- پلاک41
استان اراک
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان آذربایجان غربی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه ارومیه آذربایجان غربی 044- 33855421 044-33855422 ارومیه- بلوار استاد شهریار- بعد از تقاطع شکارچی- کوچه11- پلاک 5
استان آذربایجان شرقی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه تبریز آذربایجان شرقی  041- 33296560 041- 33296560 تبریز- ولیعصر- خیابان رودکی- ده متری شقایق- هشت متری دوم غربی- پلاک10
استان البرز
ردیفنام شعبهشهرشماره تماسشماره فکسنشانی
1کرجکرج026-32730104026-32708870 کرج- خیابان درختی- میدان مادر- بلوار دانش آموز- مجتمع صدف- جنب داروخانه پاییز- طبقه 2- واحد 4
      
استان ایلام
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
 1 شعبه ایلام  ایلام  083-38244941  083-38244940 کرمانشاه- چهارراه سیلو-خیابان سیدجمال الدین- جنب دبیرستان امام محمدباقر(شاهد)
استان بوشهر
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 بوشهر بوشهر  077- 33551081  077-33551084  بوشهر- خیابان امام خمینی- جنب بانک صادرات شعبه سنگی- کالای پزشکی بوعلی
استان چهار محال بختیاری
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
 1 شعبه کالای پزشکی امیرطب شهرکرد  038-32241992  038-32254674  شهرکرد- خیابان 21محرم- کوچه10- مجتمع رازی- طبقه سوم- کالای پزشکی امیرطب
استان خراسان رضوی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه مشهد مشهد  051-38550047 051-38550048 مشهد- خیابان چمران- روبروی سه راه جم- ساختمان پزشکان شفا- طبقه دوم
استان خراسان رضوی جنوبی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه مشهد مشهد  051-38550047 051-38550048 مشهد- خیابان چمران- روبروی سه راه جم- ساختمان پزشکان شفا- طبقه دوم
استان خراسان شمالی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه مشهد مشهد  051-38550047 051-38550048 مشهد- خیابان چمران- روبروی سه راه جم- ساختمان پزشکان شفا- طبقه دوم
استان خوزستان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اهواز خوزستان  061-35542521  061-35542518  اهواز- خیابان شریعتی(سی متری)- بین فلکه پل پنجم و چهارراه زند- پلاک 1244
استان زاهدان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه سیستان و بلوچستان زاهدان 034-32526354 034-32517698 کرمان- خیابان استقلال جنوبی- بعد از چهارراه خواجو- فوقانی کرمان پارس
استان زنجان
ردیف نام شعبه شهر نام مدیر شعبه شماره تماس شماره فکس نشانی
1 زنجان زنجان
استان سمنان
ردیف نام شعبه شهر نام مدیر شعبه شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شاهرود سمنان
2 دامغان سمنان
3 سمنان سمنان
استان فارس
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه شیراز شیراز 071-32261820 071-32261822 شیراز- بلوار هفت تنان- مقابل پارک هفت تنان
استان قزوین
ردیف نام شعبه شهر نام مدیر شعبه شماره تماس شماره فکس نشانی
1 قزوین 1-رهبری قزوین
2 شعبه مستقل 2قزوین قزوین
استان قم
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان کردستان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه کردستان کردستان 083-38244941 083-38244940  کرمانشاه- چهارراه سیلو-خیابان سیدجمال الدین- جنب دبیرستان امام محمدباقر(شاهد)
2 کردستان کردستان
استان کرمان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 کرمان کرمان  034-32526354  034-32517698  کرمان- خیابان استقلال جنوبی- بعد از چهارراه خواجو- فوقانی کرمان پارس
استان کرمانشاه
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه کرمانشاه کرمانشاه  083-38244941  083-38244940  کرمانشاه- چهارراه سیلو-خیابان سیدجمال الدین- جنب دبیرستان امام محمدباقر(شاهد)
استان کهکلویه و بویراحمد
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان لرستان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان گیلان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه رشت  گیلان 013-33727145  013-33725528  رشت- بلوار شهید انصاری- مقابل نظام مهندسی- خیابان میرزاکوچک- کوچه ولی عصر- پلاک35
استان گلستان
ردیفنام شعبهشهرشماره تماسشماره فکسنشانی
1تجهیزات پزشکی پاستورگرگان017-32327114 ,017-32321795017-32343828گرگان- خیابان 5آذر- تجهیزات پزشکی پاستور
2گنبدگرگان   
3شعبه گنبدگرگان   
استان مازندران
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه ساری مازندران 011-33390380  011-33390484  ساری- کمربندی غربی- شهرک امام حسین
2 آمل و بابل مازندران
استان مرکزی
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3
استان همدان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه همدان همدان 081-38261585 081-38261608  همدان- میدان آرامگاه بوعلی- خیابان بین النهرین- ساختمان حمید- پلاک14
استان هرمزگان
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه بندرعباس هرمزگان  076-32248740  076-32248740  خیابان شهید جعفری- ساختمان دادآفرید
استان یزد
ردیف نام شعبه شهر شماره تماس شماره فکس نشانی
1 شعبه اصفهان اصفهان  031-32238601  031-32238600  اصفهان- میدان امام حسین- پاساژ عبدالهی- طبقه اول- واحد3