گفتگو با مدیر خدمات پس از فروش شرکت سوپا

post-1

مجله مهندسی پزشکی در شماره ۱۹۸ مجله خود با آقای حسام مدیر خدمات پس از فروش شرکت سوپا مصاحبه ای انجام داده است که در آن آقای حسام در خصوص ارتقا دانش و اطلاعات پرستاران ، مهندسین پزشکی و داروسازان در خصوص شناخت لوازم مصرفی و همچنین مواردی که باید در خصوص خریدو فروش تجهیزات مصرفی بیمارستانها به آن توجه کرد توضیحاتی داده اند که فایل این مصاحبه به منظور مطالعه در پیوست ارائه شده است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم